اعضای علمی و تحقیقاتی

فاطمه اسماعیلی

  • فوق لیسانس گیاهان دارویی
  • محقق گیاهان دارویی
  • مسئول کنترل کیفیت شرکت دارویی بوستان یزد
  • مسئول آزمایشگاه‌های شرکت دارویی بوستان یزد